DSCF0037Vítejte ve světě haitského vodou. Vítejte ve světě duchů (lwa).

Ať už se rozhodneme toto slovo psát v jeho anglické formě – voodoo- nebo v jeho české krkolomné podobě vúdú, stále mluvíme o tom samém. Bohužel pod pojmem „vodou“ si v západním světě jen málokdo toto náboženství vybaví, proto budu nadále používat slovo „voodoo“, jež je zde mnohem známější a častěji užívané.

V našich končinách je často pojímáno jako zlá „černá“ magie. Většina lidí si však takový názor utvořila  pouze na základě nejrůznějších béčkových  filmů a literatury, bez většího zájmu o skutečnou podstatu kultu voodoo.

Za těmito názory nejčastěji stojí nevědomost a dovolím si tvrdit, že i rasismus. Problém spočívá  v tom, že o haitském voodoo existují jen velmi skrovné zdroje. Autory dosud publikovaných knih až na výjimky nejsou sami vodouisté, dostupné informace tak pocházejí spíše  od vědců či antropologů.

Kořeny haitského voodoo lze nalézt v náboženské kultuře Afriky. Francouzští a španělští obchodníci přivezli na sklonku 17. století na ostrov Hispanola, který byl později rozdělen na Haiti a Dominikánskou republiku, otroky ze všech oblastí afrického kontinentu, s největším počtem otroků pocházejících z Konga, Beninu a Nigérie. Tito Afričané brzy začali sdílet své duchovní praxe s Taino Indiány, původními obyvateli ostrova.

V Kongu započal již předtím proces integrace křesťanství s jejich vlastním náboženským přesvědčením a zvyky, přičemž francouzští a španělští otrokáři požadovali, aby všichni otroci přijali katolickou víru, alespoň navenek. Sloučením těchto kultur a náboženství se zrodilo haitské voodoo. Haitské voodoo je jedinečné náboženství, nikoliv však nové. Voodoo je staré jako Afrika, toto odvěké náboženství se stále praktikuje v Beninu, i v dalších oblastech Afriky. Název Voodoo pochází z Fon, v němž slovo voodoo jednoduše znamená „duch“ nebo také „božské duše“, a použití tohoto jména skutečně odráží podstatu haitského voodoo.

Ti, jež praktikují haitské voodoo, tzv. vodouisté věří v jednoho Boha, kterého nazýváme Bondyè, jméno je odvozené od francouzského Bonne Dieu, což znamená „Dobrý Bůh“. Bondyè je věčný, stvořitel všeho, co existuje, včetně všech duchů. Bondyè, jež je běžným smrtelníkům vzdálený, nechtěl ponechat věřící bez pomoci a tak jim dal LWA, duchy a božské bytosti haitského voodoo. Lwa nejsou ledajací bohové, každý z nich je spojen s konkrétní oblastí lidského života. Existují duchové, kteří jsou patronem lásky, bohatství, hojnosti, štěstí či pracovního uplatnění. Jiní duchové jsou spojováni s rodičovstvím, ochranou života, plodností, zdravím a mimo jiné i se smrtí, neoddělitelnou součástí každého života. Ve voodoo najdete také duchy dohlížející na obchodování, zemědělství nebo jsou spojeni s pozemky, přírodou a přírodními elementy. Každý z těchto duchů s námi může pracovat na zlepšení jakékoli oblasti našich vlastních životů.

Kněží haitského voodoo se nazývají Hougan, jedná-li se o muže nebo Mambo, jde-li o ženu. Kněží za využití magie, rituálů voodoo a také přímou komunikací s lwa při posedlosti pomáhají všem, kteří žádají o pomoc. Lidé se na kněží nejčastěji obrací s přáním zlepšit svůj milostný život, získat pomoc při hledání zaměstnání, získat povýšení, zlepšit jejich pracovní prostředí nebo finanční situaci. Voodoo může pomoci i Vám.