IMG-20130811-00309

St. Ann Charitab je haitská vodou společnost (Sosyete) založená v Port au Prince, hlavním městě Haiti, jejíž patronkou je právě St. Ann Charitab.  Většina členů naší Sosyete žije přímo v Port au Prince nebo blízkém okolí. Jsem prvním Evropanem zasvěceným do této linie a je mi ctí reprezentovat zde naší Sosyete, v místě, dosud nedotčeném hloubkou a krásou africkokaribské spirituality.

Narodil jsem se v roce 1977 a od malička jsem se zajímal o vše spojené s magií a duchovnem. Již v dětství mne začaly navštěvovat různé duchovní entity a  některé z nich zůstaly mými průvodci až do dnešních dnů. Přelomové období mého života nastalo ve chvíli, kdy mě začali volat duchové haitského vodou. Na toto volání jsem zpočátku nereagoval, protože jsem neměl skoro ponětí, o co vlastně jde. Byl jsem spíše vyděšený, tzv. jinakost těchto bytostí – duchů se zdála neuchopitelná. Ve snech a meditacích mě braly n1415886_10200951037354413_1002468597_na místa hluboko pod mořem nebo naopak vysoko v horách, kde jsem byl svědkem mnoha rituálů. Čím méně jsem toto volání reflektoval, tím hůře se mi dařilo ve fyzickém životě. Ztrácel jsem jedno zaměstnáni za druhým, přátelé mě opouštěli, utrpěl jsem zásadní finanční ztráty, můj tehdejší dlouhodobý vztah skončil krachem. Teprve v momentě , kdy jsem se rozhodl tyto závazky přijmout, se vše v dobré obrátilo. Odjel jsem na Haiti, kde jsem se po několika týdenním rituálu stal knězem haitského vodou.

Mé jméno v kreolštině zní jou male bon hougan (hougan Kaya) a jsem zasvěcen na stupeň sou pwen, což je druhý nejvyšší stupeň v hierarchii haitského vodou. Mými zasvětiteli se staly kněžka mambo la deesse de la mer a kněz fok nan pwen bon hougan.  Rok poté jsem byl zasvěcen do tajné společnosti Bizango, která v současné době plně formuje mou duchovní praxi.